Canadian Pharmacy see;usb redirect;emulate serial port;serial port splitter;serielle schnittstelle auslesen